Certyfikacja, legalizacja, wzorcowanie wag

Jedną ze specjalności naszej firmy jest legalizacja wag. Do każdego zlecenia podchodzimy profesjonalnie, realizując je zgodnie z obowiązującymi standardami i normami. Po przeprowadzonej analizie wystawiamy czytelne oraz przejrzyste świadectwo.

Legalizację oraz wzorcowanie wag przeprowadzamy na terenie całej Polski. Posiadamy własny transport z dźwigiem HDS i 30 ton wzorców masy.

Zainteresowanych wynajmem wzorców masy oraz samochodu do legalizacji wag zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami oraz do zapoznania się ze szczegółową ofertą w zakładce wzorce masy. To dla naszych Klientów stale rozszerzamy swoją ofertę oraz proponujemy tak korzystne warunki współpracy.Doskonale wiemy, że przy podejmowaniu decyzji o wyborze firmy certyfikującej trzeba przemyśleć wszystkie "za" i "przeciw". Pragniemy, abyście Państwo mieli pełną wiedzę na temat procesu i sensu certyfikacji oraz legalizacji wag. Z tego powodu, przygotowaliśmy poniżej poradnik legalizacji. Znajdują się tam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z legalizacją wag.

 1. Czym jest legalizacja wag i w jakim celu dokonuje się certyfikacji sprzętu?

Legalizacja wag to potwierdzenie od Urzędu Miar, że stosowana przez nas w działalności handlowej waga działa poprawnie i precyzyjnie waży towary z dokładnością ustaloną na tabliczce znamionowej. Błąd pomiaru urządzenia nie może być większy od parametru „e” lub „d”, a w przypadku wag sklepowych jest to najczęściej granica błędu do 5 gram (dla modeli magazynowych – 20-50 gram). Wszystkie urządzenia wyprodukowane po 1.05.2004 roku powinny posiadać certyfikat europejski CE, co ujęte zostało w przepisach Unii Europejskiej, a także znak metrologiczny. Urządzenia posiadające nadawaną przez nas legalizację oznaczone są specjalnym symbolem M (czarna litera na zielonym tle), który uprawnia użytkownika do stosowania sprzętu w handlu, bez konieczności posiadania dodatkowych certyfikatów.

Jako eksperci w tej dziedzinie, posiadający duże doświadczenie w produkcji, serwisowaniu i legalizacji wag, zapewniamy Państwu pełne wsparcie, doradztwo techniczne oraz okresowe przeglądy urządzeń. Legalizacja wag jest o tyle istotna, że brak odpowiedniego certyfikatu przy jednoczesnym korzystaniu z takiego urządzenia w handlu naraża użytkownika na duże kary finansowe – ze strony zarówno Urzędu Miar, jak również innych jednostek administracyjnych. Najczęściej występującą karą za brak certyfikacji jest konieczność zapłacenia kwoty w przedziale 50-500 złotych, a wysokość kwoty ma związek z kilkoma czynnikami, między innymi z rodzajem urządzenia, czasem jaki upłyną od ostatniej legalizacji czy po prostu widzimisię urzędnika. Po nałożeniu mandatu można spodziewać się ponownej kontroli w celu sprawdzenia, czy kara przyniosła odpowiedni skutek. Jeżeli nie, użytkownik otrzyma kolejny mandat, a w sytuacji ciągłego nie dostosowywania się do przepisów prawa, sprawa może zostać skierowana do sądu.

Odpowiednio przygotowane urządzenie do ustalania masy to również możliwość świadczenia profesjonalnych usług swoim Klientom i nie narażanie się na złą opinię z ich strony. U nas macie Państwo możliwość zakupienia najwyższej jakości sprzętów, które posiadają legalizację pierwotną i od razu przygotowane są do działania w określonych warunkach.

Przykładowe oznaczenie legalizacji to np. oznaczenie CE, M13, które świadczy o tym, że miała ona miejsce w 2013 roku i licząc od grudnia 2013, ważna jest do listopada 2016 roku (w przypadku legalizacji pierwotnej). Dowodem ponownego wykonania certyfikacji są naklejki holograficzne, naklejane w pobliżu tabliczki znamionowej. Wszystkie informacje, jakie możecie Państwo uzyskać to rok produkcji i legalizacji pierwotnej, numer jednostki notyfikowanej, Certyfikat Unii Europejskiej, znak metrologiczny oraz klasa dokładności urządzenia.

 

2. Jak długo jest ważna legalizacja?

Wykonywana przez nas certyfikacja ponowna sprzętów nieautomatycznych i automatycznych jest ważna 25 miesięcy, a liczona jest od pierwszego dnia miesiąca, kiedy poddano urządzenie ponownej legalizacji. Jest to uregulowane w sytuacji, gdy urządzenie nie było naprawiane i wszelkie cechy zabezpieczające nie zostały uszkodzone. W innym przypadku sprzęt musi ponownie zostać poddany certyfikacji.

Nowe urządzenia, zakupione w sklepie, objęte są z kolei pierwotną legalizacją producenta albo importera, która ważna do końca bieżącego roku + 3 lata, tzn.: jeśli nowo wyprodukowana waga zostanie zalegalizowana w styczniu 2016 roku, to ponowna legalizacja wymagana będzie w styczniu 2020 roku.

 

3. Czy konieczne jest posiadanie świadectwa legalizacji?

Najważniejsze w przypadku stwierdzenia legalności wagi są cechy legalizacyjne, które umieszcza się na urządzenia i które wymienione zostały powyżej. Świadectwo jest więc dodatkowym dokumentem, którego nie trzeba posiadać, aby stwierdzić czy dane urządzenie spełnia narzucone przez Państwo oraz Unię Europejską wymogi. Wystarczy poddać urządzenie legalizacji w naszej firmie, aby czuć się w pełni bezpiecznie i nie narazić na otrzymanie mandatu podczas kontroli. Ponadto wedle dzisiejszych przepisów świadectwa wydawane są tylko po naprawie zleconej przez właściciela, a w niektórych przypadkach po zniszczeniu tabliczki znamionowej czy naklejek. Świadectwa są pozostałością po starych przepisach.

 

4. Co zrobić, gdy ważność wygaśnie?

Należy zgłosić się do nas. W przypadku pozytywnej analizy nasi specjaliści z pewnością szybko i profesjonalnie przygotują dokument zezwalający na dalsze używanie sprzętu. Dokonujemy legalizacji ponownej (wtórnej), a przed wystawieniem certyfikatu naszym zadaniem jest odpowiednie wyregulowanie urządzenia, dzięki czemu użytkownik będzie miał pewność, że będzie ono wskazywało precyzyjnie parametry i przejdzie wszelkie testy w Urzędzie Miar. Kompleksowo realizujemy zlecenia naszych Klientów, podejmując odpowiednie kroki również w sytuacji, kiedy urządzenie wymaga pomalowania, naprawy i innych działań – wszystkim zajmiemy się od A do Z, całkowicie odciążając Klienta od problemów.
Legalizacja wag powinna zostać przeprowadzona ponownie również w przypadku zmiany miejsca instalacji lub użytkowania urządzeń, uszkodzenia lub zniszczenia cech certyfikacji, zniszczenia oznaczeń z nią związanych oraz po wszelkiego rodzaju naprawach. W przypadku uszkodzenia przyrządu pomiarowego i jego naprawy bez zmiany oryginalnej charakterystyki lub przeznaczenia, nie będzie ono traktowane jako nowe, w związku z czym nie podlegać będzie procedurze oceny zgodności. Urządzenie może być więc zalegalizowane np. w sytuacji, gdy wymieniana część jest identyczna lub bardzo podobna do tej, która uległa uszkodzeniu.

 

5. Legalizacja wag – jak wygląda proces?

Pierwszym krokiem do legalizacji wagi jest oczywiście zgłoszenie się do naszych specjalistów za pomocą numeru telefonu oraz adresu e-mail podanych na stronie internetowej. To oni doradzą Państwu kolejne kroki i umówią się na zrealizowanie zlecenia w terminie Państwu odpowiadającym. Następnie odbiorą urządzenie i w razie takiej potrzeby udostępnią na czas certyfikacji oraz serwisu urządzenie zastępcze, dzięki któremu będzie można zachować ciągłość prowadzonej działalności.

Dalsze ruchy należą już do nas – w zakresie naszych działań związanych z zalegalizowaniem znajdują się:

 • usługi naprawcze,
 • kalibracja,
 • czyszczenie,
 • przegląd, a w razie potrzeby wymiana wadliwych elementów na nowe,
 • wszelkie inne czynności, które są niezbędne do legalizacji, a które zawsze wynikają z indywidualnych potrzeb Klienta, rodzaju wagi itd.

Do nas należy również załatwienie wszelkich kwestii formalnych, które związane są z legalizacją wagi w Urzędzie Miar. Ten organ administracyjny wzorcuje je na podstawie przepisów znajdujących się w ustawie z dnia 11 maja 2001 roku Prawo o miarach, gdzie najważniejsze są: art. 6a. art. 19 i 20 tej ustawy.


Po całym procesie zakończonym powodzeniem, dostarczamy Państwu wagę gotową do dalszego użytkowania – umieszczone na niej zostają plomby i naklejki posiadające informacje na temat ważności legalizacji. Po 25 miesiącach zapraszamy ponownie w celu przeprowadzenia kolejnego działania albo do wcześniejszej wizyty w celu naprawiania lub sprawdzenia poprawności funkcjonowania sprzętu. Nasze starania prowadzą do tego, abyście nie musieli Państwo zjawiać co chwila i by urządzenie było bezawaryjne na czas pomiędzy kolejnymi certyfikacjami.


6. Jakie wagi podlegają obowiązkowej legalizacji?

Procesowi legalizacji podlegają wszystkie urządzenia przeznaczone do określania masy:

 • w obrocie handlowym,
 • niezbędnej do obliczania opłat targowych, wynagrodzeń, podatków, odszkodowań i innych,
 • w czasie stosowania przepisów prawnych oraz wydawania opinii w rozprawach sądowych,
 • pacjenta u lekarza,
 • przy tworzeniu lekarstw na receptę,
 • przy paczkowaniu towarów oraz w trakcie analiz laboratoryjnych.

Nie można również zapominać o urządzeniach używanych do ochrony zdrowia czy środowiska oraz do ochrony porządku. Istnieją jednak wagi, które nie wymagają legalizowania, wśród których zaliczamy urządzenia używane na zawodach sportowych, w pomiarach geologicznych, do zastosowań domowych czy wewnętrznych kontrolach jakości. Specjalnością naszej firmy jest legalizacja wag elektronicznych każdego typu - zarówno sklepowych, przemysłowych, jak również laboratoryjnych. Warto jednak pamiętać o tym, że możemy zalegalizować tylko te urządzenia, które sprzedane zostały jako wagi legalizowane przez producenta lub importera. Jeżeli nie posiadała ona certyfikacji, nie ma możliwości skorzystania z tego procesu w późniejszym czasie.


7. Jakie są rodzaje legalizacji wag użytkowanych w celach handlowych?

Istnieją trzy rodzaje legalizacji wag stosowanych w handlu, w tym:

 • pierwotna – nadawana jest ona po raz pierwszy przez producenta lub importera po wyprodukowaniu urządzenia. Jest ona konieczna przed wprowadzeniem sprzętu do obrotu lub użytkowania, a obowiązuje przez 3 lata od daty, która znajduje się na tablicy znamionowej,
 • ponowna – wykonujemy ją dla każdego Klienta, oferując każdą ponowną certyfikację po upływie czasu legalizacji pierwotnej. Ważna 25 miesięcy od daty wystawionej przez Urząd Miar,
 • jednostkowa – stworzona została do szczególnego zastosowania i wykonywana jest na specjalne zamówienie użytkownika (np. zakładów produkcyjnych). Inaczej mówiąc jest to certyfikacja pierwotna urządzenia pomiarowego, w wykonaniu jednostkowym.


8. Kiedy otrzymanie certyfikatu jest niemożliwe?
Legalizacja wag nie jest możliwa, gdy nie pozwoli na to organ administracyjny. Dzieje się tak w przypadku, kiedy urządzenie jest uszkodzone albo nieprzygotowane do sprawdzenia, co w przypadku współpracy z naszą firmą z pewnością nie będzie miało miejsca. Przeprowadzenie tego procesu może być również niemożliwe w sytuacji, kiedy wnioskodawca nie zapewni odpowiednich warunków do przeprowadzenia czynności z nią związanych oraz gdy typ zgłoszonego urządzenia, podlegającego zatwierdzenia typu, nie jest zatwierdzony. Korzystając z naszych usług oraz zaopatrując się w urządzenie pomiarowe w naszym sklepie nie musicie się Państwo martwić o tego rodzaju sytuacje, a podawane są one tylko w celu informacyjnym.

9. Czym jest wzorcowanie wag?

Legalizacja wag to niejedyna forma sprawdzenia dokładności ich pomiarów i skuteczności działania - drugą jest wzorcowanie (lub sprawdzanie). Wykonywane jest ono w laboratorium w specjalnie wytworzonych warunkach, które mają imitować te, jakie będą miały miejsce w czasie normalnego korzystania z urządzenia. Punkty pomiarowe wybierane są zawsze zgodnie z warunkami pracy urządzenia, a w świadectwie znajdować się będą wszelkie dane i parametry, takie jak data i czas badania, uzyskane wyniki oraz niepewność pomiarów. Wzorcowanie lub sprawdzenie kończy się sukcesem, jeżeli błędy pomiaru znajdują się w przedziale błędów dopuszczalnych (znajdują się one w specyfikacji technicznej). Wyniki pomiarów odnosi się do jednostek miar obowiązujących w danym kraju. Nie ma określonych terminów jeżeli chodzi o wzorcowanie czy sprawdzanie, a zależne jest to od użytkownika oraz eksploatacji, jakiej poddawane jest urządzenie. Tym działanie różni się więc od procesu, mającego na celu zalegalizowanie urządzenia.

10. Co warto wiedzieć podejmując decyzję o kupnie wagi?

Naszą specjalnością jest produkcja urządzeń pomiarowych, dlatego też pragniemy rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości związane z zakupem nowego urządzenia. Konieczne jest zwrócenie uwagi na fakt, czy kupowany sprzęt posiada legalizację – jeżeli bowiem zakupicie Państwo nowe urządzenie, które jej nie posiada, późniejsze poddanie go tej czynności będzie niemożliwe i w związku z tym sprzęt będzie bezużyteczny w jakiejkolwiek działalności gospodarczej.
Warto wziąć pod uwagę wszelkie parametry, jakimi ma się odznaczać urządzenie, a wśród których znajdować się powinny maksimum masy ważonego towaru, dokładność ważenia oraz wymiar szalki czy mostu. Bezwzględnie należy ustalić także w jakich warunkach będziemy korzystać z urządzenia pomiarowego i do jakich zadań będzie przeznaczone. W naszym sklepie zaopatrzycie się Państwo w wagi przemysłowe, inwentarzowe, pod mieszałki oraz samochodowe.

Naszym podstawowym celem jest dostosowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb każdego z Państwa – dzięki opatentowanym oraz nowoczesnym konstrukcjom, wszystkie proponowane urządzenia spełniają oczekiwania najbardziej wymagających Klientów. Dzięki solidnej budowie ich legalizacja nie będzie częsta, bowiem bezawaryjne działanie pozwoli na bezstresowe korzystanie ze sprzętu w rozmaitych warunkach.

11. Jakie są korzyści ze współpracy z naszą firmą?

Jeżeli skorzystacie Państwo z usług legalizowania, serwisowania albo zakupu wag, możecie liczyć na:

 • profesjonalne doradztwo i możliwość dostosowania rozwiązania do indywidualnych wymagań,
 • najlepsze zaplecze techniczne oraz szeroki wybór rozwiązań, dzięki czemu zarówno inwestycja w produkt, jak i skorzystanie z usług, będą korzystne,
 • doświadczenie w naprawach, legalizacji oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów Klienta,
 • atrakcyjne ceny zarówno sprzedawanych urządzeń pomiarowych, jak i usług z nimi związanych,
 • wagi zastępcze, które otrzymuje Klient korzystający z legalizacji – naprawa i kalibracja czasami muszą trochę potrwać, a żeby Państwa działalność mogła pracować sprawnie i płynnie, otrzymacie wysokiej jakości urządzenie.

Mamy nadzieję, że te informacje rozwiały Państwa wątpliwości. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt - nasi eksperci na pewno udzielą wszystkich potrzebnych informacji.

Zapraszamy zatem wszystkich właścicieli tego typu urządzeń do zapoznania się i skorzystania z naszej oferty. Jesteśmy pewni, że będą Państwo zadowoleni ze współpracy.