Wzorce masy

 

- Wypożyczalnia wzorców masy

- Wzorcowanie wag 

Jedną ze specjalności naszej firmy jest wzorcowanie wag – czynność, w przeciwieństwie do legalizacji, dobrowolna, wykonywana na dowolnym etapie eksploatacji urządzenia. Ma na celu określenie błędów wskazań w określonych punktach pomiarowych, błędów, które wynikają z obciążenia niecentrycznego oraz pozwala na wyznaczenie parametru powtarzalności. Wykorzystywane są do tego odpowiednie wzorce masy.

Dzięki sprawdzeniu wszelkich parametrów wagi, jesteśmy w stanie określić jej skuteczność i precyzję pomiarów.

Dlaczego my?

Wzorcowanie odbywa się w laboratorium, w którym stworzone warunki imitują te, w jakich waga pracować będzie na co dzień. Zgodnie ze środowiskiem pracy urządzenia wyznaczamy również punkty pomiarowe, dzięki czemu uzyskujemy dokładne wyniki.

Po zakończonych badaniach wystawiamy świadectwo zgodności potwierdzające wykonanie wzorcowania, w którym znajdują się niezbędne informacje, takie jak:

- dane i parametry urządzenia które było poddane wzorcowaniu,

- data i czas wykonywania wzorcowania,

- uzyskane wyniki,

- niepewność pomiarów.

​Wzorce masy pozwalają na uzyskanie informacji o błędzie wagi – kiedy znajduje się on w przedziela błędów dopuszczalnych, zgodnych ze specyfikacją techniczną, można mówić o sukcesie procesu.

 

Nasza firma przeprowadza również wzorcowanie wag bezpośrednio u Klienta

Oferta na wypożyczenie wzorców do legalizacji wag:

Nazwa

Ilość

Cena netto

za tonę

Stawka

Wartość brutto

za tonę

[szt.]

[zł]

[vat] %

[zł]

wzorce

o masie

2500 kg

10

35

23

43,05

wzorce

o masie 1000 kg

4

35

23

43,05

wzorce

o masie

500 kg

2

35

23

43,05

wzorce

o masie

25 kg

48

70

23

86,10

Posiadamy własny transport samochodem ciężarowym z przyczepą i HDS-em:

 

Nazwa

Ilość

Cena netto za tonę

Stawka

Wartość brutto za tonę

[szt.]

[zł]

[vat] %

[zł]

transport samochodem ciężarowym
(za 1 km)

1

3,50

23

4,30

transport samochodem ciężarowym z przyczepą
(za 1 km)

1

4,0

23

4,92

praca HDS
(1 godzina)

1

100

23

123

 

Przedstawiamy tabelę z dopuszczalnymi błędami granicznymi wg. Rozporządzenia Ministra Gospodarki oraz Dyrektywy R111 OIML:

 

Wartość nominalna

[mg]

 

E1

E2

F1

F2

M1

M2

M3 (OIML)

50 kg

25

75

250

750

2500

8000

25000

20 kg

10

30

100

300

1000

3200

10000

10 kg

5

15

50

150

500

1600

5000

5 kg

2,5

7,5

25

75

250

800

2500

2 kg

1

3

10

30

100

400

1000

1 kg

0,5

1,5

5

15

50

200

500

500 g

0,25

0,75

2,5

7,5

25

100

250

200 g

0,1

0,3

1

3

10

50

100

100 g

0,05

0,15

0,5

1,5

5

30

50

50 g

0,03

0,1

0,3

1

3

30

30

20 g

0,025

0,08

0,25

0,8

2,5

20

25

10 g

0,02

0,06

0,2

0,6

2

20

20

5 g

0,015

0,05

0,15

0,5

1,5

10

15

2 g

0,012

0,04

0,12

0,4

1,2

5

12

1 g

0,01

0,03

0,1

0,3

1

5

10